onsdag 30 mars 2011

Gatukontoret i Malmö kör tema "cykling" i sin tidning.

Malmö som jag gärna profilerar som en av Sveriges absolut bästa cykelstäder fortsätter sitt arbete framåt. I tidningen anslaget, som är gatukontorets egen tidning, vänder Malmö stad sig till fackmän i kommuner, hos leverantörer och andra samarbetspartners. Det senaste numret är speciellt intressant för oss cykelintresserade eftersom det är ett tema nummer om cykling. Alltså, en hel tidning utgiven av gatukontoret som informerar och tar upp projekt kring cykling som Malmö har drivit och driver. Jag har inte hunnit läsa igenom allt, men det kommer jag givetvis göra. En av de absolut bästa bitarna i numret är högra spalten på sidan 7. Där kan man se en ytterst trevlig och välfriserad man som också skriver bloggen Malmö – Lund på cykel. ;)

Anslaget finns på nätet och hittas här (Cykeltema, pdf).

Cykla lugnt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails