söndag 11 september 2011

Supercykelväg på väg att bli verkligenhet - i Örebro

Bilden är från Nerikes Allehanda

Det har skrivits en del om det i media och på en del andra bloggar. Det verkar som att Örebro kommer bli först i Sverige med en ”cykelhighway”. Detta är förstås fantastiskt ur fler synvinklar. Det ett stort steg framåt för Sverige att kommunerna nu verkligen börjar ta tag i frågan cykling. Cykling har verkligen blivit ett buzz-ord i våra kommuner och bland våra politiker och det är väl bara, som cykel-lobbyist och medborgare på jorden, att lyfta på hatten. Det är också bra med detta initiativ, för det kanske sätter lite press på Malmö, Lund, Burlöv och Staffanstorp att sätta igång med supercykelvägen mellan Malmö och Lund. En sådan supercykelväg (eller cykelhighway) skulle verkligen vara trevligt, dels för de som cyklar där, men även för att det faktiskt skulle vara trevligt att Sveriges första motorväg skulle får Sveriges första supercykelväg parallellt, en markering av en möjlig sväng i samhällsutvecklingen med råge.

I Örebro slår man till direkt och satsar på att göra två cykelhighways. Anna Windal som är trafikingenjör utformar sträckningen tillsammans med en kollega och säger följande till Nerikes Allehanda:

Syftet är att cyklisten ska vara prioriterad. Genomgående ska bilisterna ha väjningsplikt och det blir upphöjda cykelöverfarter, en form av kantsten som bilisterna måste ta sig över.

– Vi kommer också kolla beläggningen, se till avrinningen, förbättra belysningen och efter Svampenleden ska vi på ett ställe räta ut cykelbana så man inte behöver göra en tvär sväng.
Hon fortsätter:

– Vi kommer även att lägga linjer så man förstår att det här är en cykelmotorväg och även sätta upp skyltar. Här ska cyklisterna veta att de kan cykla i en hög hastighet.

I mina öron låter detta riktigt bra och jag hoppas verkligen att det blir av och att det till sist inte blir en massa kompromisser som det ibland blir med projekt som detta.

Ytterligare en sak som poppar upp i mitt huvud är vilken standard man sätter på dessa cykelstråk. För mig är en supercykelväg en väldigt bred cykelväg där man med lätthet kan cykla om samtidigt som det kommer ett möte, d.v.s. man ska med lätthet kunna vara tre cyklister i bredd. Det ska också vara gent, utan kanter, stopp och allt det andra som kommit fram här på bloggen när saken har diskuterats.

För min del hade jag gärna sett att Trafikverket hade gått in och satt upp någon slags standard på cykelinfrastrukturen (om en sådan inte redan finns). Med detta menar jag att man börjar kategorisera cykelinfrastrukturen på samma sätt som man gör med bilvägarna, t.ex. cykelbana, cykelväg, supercykelväg o.s.v. På detta sätt skulle man säkerställa en hög kvalitet på cykelnätverket där en kommun inte hade kunnat kunna komma undan med att kalla en hyfsad cykelbana där det finns kanter och märkliga omvägar för supercykelväg. Genom att sätta igång med detta arbete ganska snart hade ju varit att föredra eftersom det överallt i Sverige nu börjar byggas cykelbanor och diskuteras cykling. Risken är att cykelinfrastrukturen byggs upp helt fritt från tillsyn och att det därmed skulle bli ett lapptäcke av standarder och kvaliteter. För en gång skulle man nu ha möjligheten att från början bygga upp något riktigt bra från början. Dessutom skulle man visa att man faktiskt börjar ta cykeln på allvar som det transportmedel det faktiskt är och därmed höja statusen på cykeln som fordon i trafiken. 

Nu tror och hoppas jag att Örebro kommer göra deras tänkta cykelhighways så pass bra att de skulle falla in i kategorin supercykelvägar. Jag hoppas verkligen jag får se dessa inom snar framtid och önskar Örebro lycka till med projektet.

Cykla lugnt!
Related Posts with Thumbnails