tisdag 21 juni 2011

Summering av cyklisternas tankar från seminariet

Bilden är tagen Av Richard från bloggen Rundtramp

Nu är det ett tag sedan jag anordnade seminariet där cyklisterna skulle få möjlighet att säga sin mening och till på köpet träffa politiker och trafikplanerare. Jag är mycket nöjd över att det kom så många och det blev några riktigt bra diskussioner. De som var på plats var i alla åldrar, från olika ”cykel-kulturer” och av båda könen, en konstellation som är ett måste om man vill diskutera samhällsfrågor.

Jag lovade en sammanställning av vad vi kom fram till och det har inte funnits tid till det förrän nu. Under sista delen av seminariet diskuterade vi saker som vi tyckte skulle finnas på eller kring en eventuell supercykelväg/cykelhighway mellan Malmö och Lund och detta resulterade i ett stort ”moln” av ord på en whiteboard-tavla. En del av sakerna som kom upp var det total överenskommelse om, medan andra skapade lite mer diskussion och inte alls var någon lätt nöt att knäcka. Nedan sammanfattar jag vad som kom upp med en liten personlig kommentar till. Jag ser gärna att diskussionen fortsätter här som kommentarer och vill ni inte skriva en kommentar, går det som vanligt bra att maila på malmolundpacykel(a)gmail(.)com . Seminariet går fortfarande att se här på bloggen.

"Molnet" av ämnen som diskuterades

Åsikterna, tankarna och reflektionerna som kommer till mig kommer funkar som någon slags bas för vad jag för fram till inblandade personer angående cykelhighwayn. Förutom detta ligger det också till grund för vad jag för fram i mina diskussioner med politiker, tjänstemän och media generellt kring cykling. Detta eftersom mycket av det jag får in är av ganska allmän natur och rör ofta cykling som stort, både på lokal och på nationell nivå.

Sammanfattningsvis kom följande upp:

Trafiksäkerhet – Detta är något bland det viktigaste när man tänker på nya cykelbanor och detta var nog det som vi var mest eniga om.

Mopedfritt – Delade meningar, majoritet gillade idéen.

Läplantering – Absolut skönt om man kan göra i varje fall LITE för att minska vinden på den skånska slätten. Läplanteringar är önskvärt för att fylla fler syfte än som lä, t.ex. för att öka den biologiska mångfalden. Planteringarna kan också på sina ställen kombineras med plank eller liknande.

Kurvradie – Det gäller att inte göra för snäva svängar, om jag inte missminner mig gäller det att ha ungefär 45m kurvradie om man ska kunna hålla 30km/h (detta gäller ju främst på sträckor utanför tätbebyggt område). Ni som cyklat genom Arlöv vet i varje fall hur det INTE ska vara.

Inga höjdskillnader – höga broar och djupa tunnlar gör det jobbigare att cyklar. Försök undvika detta i möjligaste.

Planskilda korsningar – motsäger förra lite, men det finns nog bra lösningar på detta om man ser sig om lite.

Pumpstationer – Att pumpa däcken. Här kan man snegla på Malmös pumpar som är smidiga och håller ett bra tryck.

”Reservautomat” – Innehållande t.ex. slangar, kedja, bromsklossar, batterier mm. Detta skulle kunna kopplas till betalkort och JoJo-kortet.

Grön våg – Detta är ett måste för en snabb cykelväg. Måste man ha trafikljus får man lösa det så att cyklisterna får en grön våg.

Vägmärken för cyklister – För att göra reglerna tydligare om vad som gäller.

Klassificering av cykelvägar – T.ex. cykelbana, cykelväg och cykelhighway/supercykelväg.

Väl avgränsat från fotgängare – Dels kom förslaget att avgränsa rejält mellan fotgängare och cyklister, med eller utan kant, del kom förslaget att förbjuda fotgängare på och längs cykelhighwayn.

Toalett och dusch – I anslutning till cykelhighwayn, speciellt inne i städerna.

Enkelriktade cykelbanor – Högertrafik.

Bra och trevligt skyltsystem – Vägvisning, information, avstånd (även till t.ex. Stockholm och Göteborg) o.s.v.

Gemensamt underhåll – Ett kommunövergripande underhåll så cyklisterna inte behöver bry sig om i vilken kommun man är om ett fel ska rapporteras in.

Koppling till kollektivtrafiken – man ska komma in i städerna så att man lätt kan ta sig vidare om man ska det med buss och/eller tåg.

Värmeslingor – För att undvika snö på cykelbanan och minska snöröjningskostnaden. Malmö producerar väldigt mycket spillvärme i sitt fjärrvärmenät och detta skulle man kunna utnyttja.

Fler filer – Man ska enkelt kunna köra om även om man möter någon.

Information – PR-grej kring det hela, men även information om tankarna kring projektet läns vägen redan idag.

Jag kan ha missat någon punkt här, men detta är de som diskuterades mest. När det gäller sträckningen var det väldigt skilda åsikter. Att cykla längs en järnväg var det inte många som gillade om man inte var en bit från banvallen och verkligen hade avgränsat med bullerdämpning och växtlighet. Att behålla den befintliga sträckningen har sina fördelar, men kommer innebära att man måste cykla i ”väg”-arbete under ganska lång tid och dessutom finns det väldigt många problem med den befintliga sträckningen som är väldigt svåra att lösa. Att dra den nya sträckan öster om motorvägen gillas av många, men en sak som kom upp var att detta kan fördröja och fördyra projektet väldigt mycket eftersom man då måste köpa upp mycket mark från lantbrukarna.

På det hela taget var de flesta nog överens om att en ny väg borde byggas (östliga sträckningarna var nog mest populära), men även förbättra den som finns, varför inte ha två bra?

Jag har inte sagt vad jag tycker än i denna fråga, men får jag säga mitt så föreslår jag att man göra hela Lundavägen, från Malmö till Lund till en 2-1-väg. Två cykelfiler med en bil-fil i mitten. All trafik sker på cyklisterna villkor, men bilarna har fortfarande möjlighet att köra där. Detta BORDE vara attraktivt för t.ex. Burlöv som har enorma problem med avgaser och buller, men även av Åkarpsborna som slipper mycket trafik rakt genom samhället.

Nåväl! A penny for your thought! Berätta för mig hur du tanker! Har jag missat något? Vad borde vi mer ta upp?

Cykla lugnt!

1 kommentar:

  1. Inga höjdskillnader: jag tycker det är ok med en och annan planskild korsning bara man har fri sikt och aldrig behöver stanna eller sakta ner vid lägsta punkten; kan man bara hålla full fart är inte tunnlar så värst jobbiga. Däremot måste alla små nivåskillnader bort, tex när cykelvägen korsar en bilväg åker man ofta ner 1dm för att sedan komma upp till 'trottoar-nivån' igen. Även om bilvägen är upphöjd istället( vilket är bättre då det blir ett fart hinder för bilarna brukar det vara någon annan stenbeläggning så att det blir någon liten obehaglig stöt, det är väldigt få cyklar som har någon dämpning. Det ska vara helt slätt så att man komfortabelt kan hålla 35km/h med en racercykel med stenhårda smala däck
    Mvh Arne

    SvaraRadera

Related Posts with Thumbnails