onsdag 9 maj 2012

Många sätt att följa utvecklingen

Det är lite passivt på bloggen nu för tiden. Men du vet väl att aktiviteten finns på min blogg på Sydsvenskan, på Facebook och på Twitter.Cykla lugnt!

tisdag 10 januari 2012

Malmö kör på medan Lund står kvar i cykelstället

Bilden är från Sydsvenskan 2012-01-10.
Den första riktiga snön föll igår i norra Skåne, men fortfarande är det bra cykelväder här i södern. Mulet med inslag av sol med bar, torr mark bäddar för en bra start på cykelpendlaråret.


Förra veckan skrev jag lite om ett möte jag varit på och fått lite info från Trafikverket om en förstudie av den kommande supercykelvägen mellan Malmö och Lund. Idag uppmärksammar även Sydsvenskan detta på ett helt uppslag i pappersutgåvan och även en del på nätet. Här berättar man om tanken kring att dra cykelvägen i samband med utbyggnaden av södra stambanan och även om alternativet att behålla den befintliga cykelvägen.


Ytterligare en sak som Sydsvenskan tar upp är i vilken fas de olika kommunerna är i. Vad det gäller Burlöv och Staffanstorp så vet man nog inte riktigt vad jag förstår, utan Malmö och Lund är ju de som driver på, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att de är de stora kommunerna. Malmö har satt igång bra och anslagit 29 miljoner till projektet mellan 2012 - 2018. Dessutom finns det en lista på förbättringar som man kommer prioritera  i Malmö för att kunna ta emot en inkommande supercykelväg på ett bra sätt. På denna lista står bl.a. upphöjda korsningar på cykelbana längs Kungsgatan, vindskydd vid Sege trafikplats och rastplats vid Värnhemstorget med pump och lite verktyg. 


Tyvärr finns varken lista på åtgärder eller pengar anslagna i Lund, men det kommer säkerligen snart. Enligt tekniska nämndens ordförande, Ronny Johannessen (M), väntar man på ett ställningstagande från Burlöv, Staffanstorp och Trafikverket. I Lund är man positiva till att ha en bra cykelväg mellan Malmö och Lund, så  planeringen bör väl komma igång inom kort. 


I anslutning till artikeln finns också lite om en av cykelsuperstierna i Köpenhamn där hela 36 000 cyklister passerar varje dag. Som många vet är Köpenhamn lite av ett cykelmecka och man ser på många sätt att man tänker cykling. Det är inte alltid de stora satsningarna som är avgörande om det är bra att cykla eller inte, alla kan asfaltera en cykelbana. Det är ofta de små detaljerna som skiljer de bra cykelbanorna från de mindre bra. Man skriver t.ex. 


"Vid rödljuset finns en stång att hålla i och en fotplatta. ”Hej cyklist hvil foden her”, står det. Man kan alltså sitta kvar på cykeln. Någon som sett något liknande i Sverige?"


En detalj. Men frågan är lätt att svara på, man har sett fotstöden i Malmö, inte skylten, men räcket. Kanske är det den lilla skylten som är detaljen som gör Köpenhamn så mycket bättre än Malmö?

onsdag 4 januari 2012

Trafikverkets förstudie av supercykelvägen mellan Malmö och Lund

Det är ett riktigt busväder i Malmö. Storm och regn. Ett riktigt Skånskt vinterväder med andra ord. Det känns som att det är motvind oavsett vilket håll man vänder sig. Känslan är, som vanligt, bra illustrerad på Yehudamoon.com.

Jag var på ett litet möte strax innan jul där bl.a. Trafikverket berättade om sin förstudie till supercykelvägen mellan Malmö och Lund. Jag vet att vi är många som vill ha till en förbättring av cykelstråket mellan dessa båda städer, men sådana här saker tar helt enkelt lång tid. Förstudien tar enbart upp alternativet där cykelvägen går tillsammans med den nya järnvägsutbyggnad som ska göras på sträckan Arlöv – Flackarp. Den sträckningen har det varit en del som gillat, medan andra inte tilltalas av tanken att cykla sidan om ett förbisusande tåg. Jag har väl inte varit superentusiastisk över det alternativet, men jag har börjat inse att det faktiskt skulle ha väldigt många fördelar och ett par av dessa finns beskrivna på Trafikverkets projektsida.

I förstudien tas fyra alternativ upp; (i) Nollalternativet, som är att inte göra något alls, (ii) Nollplusalternativet, som är att rusta upp befintlig cykelväg, (iii) Järnvägsalternativ öster och (iv) Järnvägsalternativ väster, vilket är en sträckning längs den nya järnvägen öster respektive väster om denna.

Jag har inte haft tid och ork att plöja igenom studien, men oavsett vilket kan jag känna att det säkert kommer bli bra, men det ligger ganska långt fram i tiden. Glädjande nog fick jag reda på att man börjar med (i) Nollplusalternativet redan i vår, d.v.s. man börjar rusta upp den cykelväg som redan finns längs Gamla Lundavägen. Som jag förstod det kommer man börja med de enklaste och mest trängande åtgärderna som t.ex. att ta bort metallräcket strax utanför Åkarp vid plantskolan. Detta är ju givetvis välkommet.

Detta gör dock att man slutar prata om en ”cykelhighway” för tillfället. Ytterligare en anledning till detta är att man från olika håll vill ha en standardisering i Sverige av vad en ”cykelhighway” innebär. Jag tycker det är väldigt vettig inställning, man borde göra en kategorisering och standardisering för alla cykelbanor/cykelvägar, ungefär som det finns för bilar. Det börjar poppa upp lite tankar kring cykelhighways här och var nu och det hade varit otroligt välkommet om man kunde enas, redan innan man plöjer ner en massa pengar i dessa, vilken standard de ska ha. Detta är något danskarna nu måste ta tag i efter att ha lanserat sina Cykelsuperstier. Så, återigen, ta lärdom av det cyklande grannlandet för att undvika att göra samma misstag som de gjort. De kan göra felen och få rätta till dem så vi slipper, det är bara att tacka och ta emot.

Så, sammanfattningsvis dröjer det tills det blir en supercykelväg mellan Malmö och Lund, men det är på gång. Denna kommer troligen göras i samband med att man bygger ut järnvägen mellan Arlöv och Flackarp och under tiden kommer man rusta upp den befintliga cykelsträckningen med början till våren.

Jag har blivit införstådd med att det är en hel del politiker och trafikplanerare som läser här, så det är bara för er läsare att säga vad ni har på hjärtat. Ju fler gånger vi säger det, desto större sannolikhet är det att det går fram. Så, tankar, reflektioner?

Cykla lugnt!
Related Posts with Thumbnails