lördag 7 maj 2011

2-minus-1-vägar framtidens melodi?

Jag fick nys om ett nytt projekt som Trafikverket ska genomföra här i Skåne. Det handlar om 2-1-vägar. Nä, jag skrev inte fel, det ska inte vara 2+1-vägar, det ska vara 2-1-vägar (2-minus-1-vägar).

Vad är då detta? Jo, en 2-1-väg är en väg med ett körfält för bilar och två för cyklister. Cyklisterna har ett körfält i var riktning, men bilisterna har bara ett, d.v.s. om bilisterna ska köra om eller mötas får det ske på cyklisternas villkor eftersom man då måste bege sig ut på cykelbanan. Första gången jag såg detta var på en bild från Holland, såklart. Det var Janet van der Meulen som är trafikplanerare på Trafikverket som visade en bild på idé-seminariet för supercykelvägen mellan Malmö och Lund. Janet kommer från Holland och är anställd av Trafikeverket för att få hit kompetensen från världens cykelmecka.

Vägen på bilden är inte riktigt så det kommer se ut i Sverige, men en variant av det.

2-1-vägarna har funnits ett tag i Holland och gett mycket bra resultat. En 2-1-väg har tidigare testats i Sverige, i Dalarna, också här mdn mycket bra resultat. Det mätbara resultatet var så bra att fler vägar nu bör göras om. Nu kommer detta även till Skåne och ska testas på en väg mellan Flyinge och Södra Sandby. Denna väg är ett praktexempel på de vägar som kan komma på tal. Det är en relativt smal väg (6 – 6.5 mater), asflaterad, ganska lågtrafikerad och med mycket höga hastigheter eftersom dessa småvägar sällan har hastighetskontroller. Hastigheterna gör att cyklister drar sig för att cykla där, även om de egentligen är perfekta cykelleder med en gen sträckning. Detta innebär egentligen de flesta landsvägar i Skåne. Att ”bygga” om vägarna är otroligt billigt dessutom, eftersom kostnaderna ligger i färg till vägmarkeringar. Det man gör är helt enkelt att man målar om markeringarna så att körbanan delas från cykelbanan med brutna linjer.

Eftersom detta är en helt ny företelese i Sverige kommer nu många säga som vanligt; ”NEJ, det är farligt”, ”VARFÖR ska man ta bort valmöjligheten att köra bil, alltid bilarna som måste maka på sig!” och ”Det kommer aldrig fungera, folk kommer inte cykla mer för det!”. Jag kan bara säga tyvärr, ni som säger detta måste läsa på bättre. Farligt? Njaä, utformingen av vägen gör att hastigheterna sänks och därmed blir det säkrare, men visst, det behöver märkas ut ORDENTLIGT, åtminstone i början. Ta bort valmöjligheten? Inte då, man kan ju fortfarande göra bil, dock LÄGGER man ju TILL en valmöjlighet, att cykla. Inte som på 2+1-vägar där man tar bort en valmöjlighet. Att folk inte kommer cykla mer? Titta på ställen i Sverige där man gör cykelfrämjande åtgärder, där cyklar folk mer. Många vill cykla mer, men ofta tycker folk att det är för dåliga förutsättningar, så även detta argument är svagt. Vrålandet kommer som vanligt i navlskådande Sverige eftersom det sitter i ryggraden hos oss att vara konservativa och rädda för nya saker, även om man kan börjar ana att det börjar luckras upp en del.

Nåja, jag fick en kommentar av Karin Svensson Smith angående 2-1-vägar. Hon är ju djupt involverad i Lunds arbete inom infrastruktur och som de flesta av er trogna läsare vet även en vän av cykeln. Karin säger:

"Min kommentar till detta initiativ från Trafikverket är att det är alldeles utmärkt och att vi i Lunds kommun bör ta reda på om det finns ytterligare vägar som kan göras om till 2-1 vägar. Men det är viktigt med mycket information innan så att inte bilister överraskas av denna nya vägtyp. När förslaget diskuterades i Tekniska nämndens arbetsutskott var vi flera som påtalade behovet av att kommunen ser till att det blir avsmalningar och eventuellt andra åtgärder som behövs för att bilarnas hastighet inte ska vara ett hot för cyklisterna. Det skulle också vara klokt om vi kunde sätta upp solcellsdriven belysning som under dygnets mörka timmar tänds när cyklister kommer.

Förslaget med 2-1 vägar kan bli en winwinwin-situation. Klimat- och miljöpåverkan minskar efter som detta kan var ett sätt att få bilister att byta några av sina bilturer mot cykel. Erfarenheterna från Holland visar omställning till denna vägtyp ökar säkerheten både för dem som sitter i bil och cyklisterna genom att bilhastigheterna sänks. Ur hälsosynpunkt är detta en mycket samhällsekonomisk åtgärd för att få fler att cykla samt att locka dem som redan cyklar att cykla oftare och längre sträckor. Det blir en billig investering (kostnaden består främst av färgen till markeringarna) med syfte att minska risken för hjärtinfarkter och andra ohälsotillstånd som kan kopplas till stillasittande samt fetma.

Även om en cykelhighway mellan Malmö och Lund är det mest prioriterade cykelprojektet bör 2-1 vägar stå högt på dagordningen för den klimatomställning av transportsystemet som ska genomföras. Det finns redan mycket hårdgjord yta för transporter. med en mera rättvis fördelning av det befintliga utrymmet mellan bil, kollektivtrafik, cykel samt gång kan stora klimat- och hälsovinster uppstå.”


Tack för de orden Karin. Mer om detta kommer om jag inte har fel för mig i morgondagens Sydsvenskan. Där kommer kanske en mer uttömmande genomgår och kanske lite fler fina bilder. Som vanligt är det dock gött när bloggare kan scoopa dagstidningarna. ;)

Cykla lugnt!

8 kommentarer:

 1. Kul. Genom åren har det byggts många motorvägar och vajervägar. De äldre vägarna som löper parallelt med motorvägarna skulle kunna bli fina cykelleder om man vågade genomföra lite fartdämpande åtgärder.

  Jag tycker det har blivit lite väl mycket fokus på slingriga cykelabonor för barn. Många cyklister har faktiskt körkort och trafikvana och vill kunna hålla 25-30 km/h. Det går inte på en vanlig svensk cykelbana. Så det behövs lite fler typer av infrastruktur för cyklister och det här verkar vara bra, inte minst för att det är så billigt att det kan genomföras snabbt och på många ställen.

  SvaraRadera
 2. Här är lite text och bild om saken. De pratar om landsvägar där bilister är välkomna som gäster, "Auto te gast". Det låter väl trevligt med gäster!

  A view from the cycle path: Cycling highway

  SvaraRadera
 3. Tack för det Erik. Jag satt och letade efter det inlägget, men kunde inte komma ihåg var jag läst det. Visst är det gott att det kommer lite nya typer av infrastruktur. Det behövs i ett Sverige!

  SvaraRadera
 4. Vem ska man rösta på i Malmö för att få stöd för den här typen förslag?
  Det här låter för bra för att vara sant :)

  SvaraRadera
 5. Hehe... Ja, det är en bra fråga Petterwr. Vad jag förstår är det egentligen inget parti som är emot cykling och det verkar som att folk börjar fatta att vi måste förbättra för cyklisterna. Så, jag tror, om jag får drista mig till en gissning, att om detta försöket slår väl ut, kommer det att byggas på fler ställen i Lund och om Lund gör det, jag då måste Malmö hänga på. Så få vi i varje fall hoppas att det blir. Sen får vi cyklister och medborgare trycka på lite helt enkelt.

  SvaraRadera
 6. Jag har skriver lite om 2-1-väg på Ecoprofile idag, och länkar tillbaka hit.

  Cykling mellan närliggande tätorter. Är cykelbana bästa lösningen? Ecoprofile

  Flera är skeptiska till att bilister verkligen visar hänsyn alla gånger på 2-1-vägar. Vad tycker du om det, är en rimlig invändning? Hur trafikintensiv kan vägen vara när man implementerar det? Finns det bilder på hur det ser ut i Dalarna?

  SvaraRadera
 7. Oj. Man testar fortfarande 2-1-vägar från Trafikverkets sida. Testerna man gör i Skåne visar rätt olika resultat. I Flyinge, utanför Lund, är folk irriterade och förstår inte alls konceptet, medan det utanför Helsingborg fungerar hur bra som helst.

  När man bygger dem kan det inte vara på någon väg med hög trafikbelastning Det måste också finnas otroligt tydlig skyltning och gestaltning på sträckan, i varje fall i början.

  Jag tror att 2-1 skulle kunna ha ganska stor potential, men det gäller att man vågar köra på konceptet och hålla kvar vid det. Som så många gånger annars gäller det att få in det i människors vardag och rutiner. Innan vanan sitter där kan man alltid vara skeptisk och spekulativ eftersom det alltid är en osäkerhet i det nya. I Nederländerna har det funnits länge och funkar bra. På många sträckor tror jag med på expresscykelvägar, men på andra tror jag som sagt på 2-1-vägar.

  Bilder har jag haft en del från sträckan utanför Helsingborg. Ska se om jag kan rota fram dem.

  SvaraRadera
 8. Tack för svar här och på Twitter Marcus. Jag klistrar in länken jag fick av dig här
  Cykelfält på landsvägar. Trafikverket (PDF)

  Spontant tycker jag det behövs mer fartdämpning än som visas på bilderna i PDF:en, men om trafikmängden är liten är det kanske inte så viktigt. Å andra sidan kan det vid små trafikmängder vara bättre att inte ha några vägmarkeringar alls. Mitt intryck är att vägmarkeringar gör att folk kör lite fortare och mer med attityden "Jag har rätt att köra här, ur vägen!"

  SvaraRadera

Related Posts with Thumbnails