torsdag 25 februari 2010

Politisk satsning på cyklister slår väl ut.

Idag började tövädret i Skåneland. Det betyder fukt, vind och en j-a kyla. Alltså blev cykelturen till bussen idag väldigt uppiggande. Well, det hela är väl ett steg närmare vår och cykelväder. Trevligt, även om jag gillar vintern.

Jag läste för några dagar sedan om en satsning som gjorts i Storbritannien av organisationen Cycling England tillsammans med det brittiska transport departementet. Deras projekt gick ut på att öka andelen cyklande människor i ett antal städer under ett antal år. Det hela visade sig vara mycket lyckat och mellan åren 2005 och 2009 lyckades man få till en ökning av antalet cykelturer med 25%.

Före projektet satte igång satsade städerna i snitt £1 per person i staden (c:a 12 SEK). Under projektet fick varje stad £5 (c:a 58 SEK) per person att använda för att öka cyklandet. Dessa pengar användes på lite olika sätt, men framför allt användes det till att utöka cykelvägnätet och göra detta mer tillgängligt. De första tre åren ökande antalet cyklister med i medel 27%, vilket är ett väldigt bra resultat. Vidare säger Cycling England att för varje £1 som investeras i ett sådant projekt ser man en vinst på £2.59 i minskad dödlighet. De säger också att satsningen måste ske i minst sex år för att det inte ska vara en risk för att investeringen går till spillo.
Detta är väldigt intressant, speciellt i skenet av den undersökning som gjordes i Sverige för inte så länge sedan av en liknande organisation, Svensk Cykling, där man tittade på hur mycket olika regioner i Sverige planerar satsa på utbyggnaden av cykelnätet. Bl.a. låg Stockholm och Göteborg bland de fem sämsta i landet, med Stockholm som ville satsa endast 17 kr/invånare/år. Dock ser det lite bättre ut i många andra delar av landet. T.ex. får jag känna mig nöjd över att region Skåne tänker satsa tre gånger så mycket per invånare och år. Detta är ungefär 50 kr/invånare/år, vilket kommer upp i närheten av summan som Cycling England presenterar i sin satsning. Det bådar ju gott och jag hoppas att pengarna förvaltas väl och jag ska försöka ha ögonen på det tillsammans med alla andra cyklister i Skåne.

Det är trevligt att se att cykeltrenden håller i och att det verkar vara på fler ställen i världen. Även våra egna politiker verkar inse vikten av att ha ett väl utvecklat och effektivt cykelnät i våra städer. Som jag skrivit innan har den senaste tiden dels Karin Svensson Smith (MP) skrivit om frågan och dels har Anneli Hulthén blivit tilldelad årets politikerpris av Svensk cykling för att ha ett starkt cykelengagemang. Dessutom har Sveriges förmodligen, nu levande, största geni även förstått det hela då han 2007 gjorde sin Sverigeturné på cykel, jag pratar givetvis om Emil Jensen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails