måndag 15 mars 2010

För lite cykelbana i rapporten, men intressant ändå.

Idag är det fullt solsken och c:a 2 plusgrader i Lund. Helt fantastiskt väder som har lukten av vår. Kanske är det så att det blir cykeln till jobb i morgon. I så fall blir det första turen till och från jobb 2010. Såg idag en av mina ”cykelpendlarvännor” som jag brukar möte på cykelbanorna. Alltså är det dags för mig också.

Tidigare har jag skrivit om kostnaderna för att bygga motorvägar, landsvägar och cykelbanor. Då skrev jag om kostnaden i pengar och inte något annat. Idag i Miljöaktuellt kan man läsa om en ny undersökning där man tittat på hur mycket det kostar i energi för at bygga olika typer av vägar. Undersökningen är gjord av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), som har tittat på motorvägar, 2+1-vägar och tvåfältsvägar (d.v.s. normala landsvägar). För att bygga den största kategorin, en kilometer motorväg, går det åt 17 TJ (terajoule) och ytterligare 12 TJ för underhåll (under 60 år). För den minsta kategorin, lågt trafikerad väg med två fält, går det 1.5 TJ och 2.5 TJ för byggande respektive underhåll.

Detta var väldigt intressant läsning och hela rapporten kan man hitta på VTI’s hemsida. Det jag skulle vilja ha med i rapporten förutom vägar är ju givetvis cykelbanor. Det skulle vara väldigt intressant med avseende på hur mycket mindre det kostar rent ekonomiskt. Kanske finns det data på hur mycket det kostar energimässigt att bygga en kilometer cykelbana. Jag ska se om man inte kan gräva fram det någonstans.

Cykla lugnt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails