onsdag 23 december 2009

Julstök och påföljande julfrid, eller...

Nu har det varit julstök här ett tag, men julfriden börjar infinna sig. Tyvärr med febrigt barn, men det blir ju bättre. Det har inte varit något jobb på ett tag och därmed inte några långa cykelturer. Dock har cykeln varit ute varje dag för att utföra alla ärenden man har i stan. Det har varit otroligt roligt och en liten utmaning med all snö som fallit; även i Skåne. Nu är dock snön nästan borta.

För två inlägg sedan pratade jag om ökande BNP och oviljan att lägga mer pengar på klimatet. Som ett led i detta började jag fundera på och diskutera lite kort med en vän om likheterna och skillnaderna mellan hur företag och samhällen styrs.

En intressant sak som kom upp är sättet att se på och styra en organisation. Stora företag styr ofta ganska kraftigt över finansmarknaden, så som telecom, banker och läkemedelsindustrin. I en marknadsekonomi som vi byggt vårt samhälle på får dessa enorma företag väldigt mycket makt och det som skrämmer mest är den makt dom har att påverka hela länder. Detta är också samma rädsla som många gånger nämns i sammanhang där man diskuterar ett mer socialistiskt tänkande, speciellt i USA. Skillnaden mellan ett land och ett stort företag är dock egentligen mycket små. Det är en liten grupp människor som styr, i ett land är det politikerna i ett parti och i företag en är det en ledning, en VD eller en styrelse. Det som egentligen är det skrämmande är inte att det styrs av en handfull människor, utan att det i ett företag är det en icke folkvald grupp som styr och inte, som i ett demokratiskt land, en folkvald regering. Detta har konsekvenser på flera plan.

För det första har de stora multi-nationella företagen en oerhörd kapacitet att utföra lobby-verksamhet, vilket bli väldigt tydligt under bl.a. valen i USA. Det blir också väldigt tydligt i frågor som t.ex. upphovsrätt. När Ipred-lagen antogs i Sverige var det ett steg mot folkets vilja och leverne och ett stort steg i samma riktning som de stora film- och skivbolagen drar sina trådar. Detta gör att en liten grupp människor, som inte representerar folket, får möjlighet att styra.

För det andra, är det sätt de stora företagen styrs på otroligt likt det sätt som en despotisk diktatur styrs. En ett fåtal personer tar beslut och avgör alla frågor. Som anställd är du på företaget för att utföra de uppgifter du blir tilldelad och för detta får du lön (i bästa fall). En anställd har inte betalt för att tänka och ifrågasätta. Detta anses inte konstigt, men det är förvillande likt hur det funkar i länder som Zimbabwe (med Robert Mugabe vid makten) eller Nordkorea (med Kim Jong-il som ständig president).

Det är lite lustigt att det fungerar på detta sättet utan att någon reagerar. Jag fick kommentaren en gång av en nationalekonom: "Ja, vi vet att det är så, men säg det inte till någon". Tittar man på vad som händer i USA nu så blåser där "väldigt socialistiska vindar", inte minst när deras nya president vill ha en sjukvårdsreform som gynnar alla lite mer. Många länder och många ekonomiforskare har förstått att det inte fungerar att bygga ett samhälle på en ständigt marknad där samhället kollapsar vid varje lågkonjunktur för att sedan få fart i högkonjunkturerna. Det är inte heller hållbart att bygga ett samhälle på ständig tillväxt och konsumtion. Detta illustreras i etotroligt läsvärt inlägg på cykelidag.se, där växande och välmående jäst-celler i allt högre takt utnyttjar de resurser som finns för att ständigt växa och få det bättre. Problemet är att konsumtionen även förorenar miljön jästen lever i. Detta gör att den ohämmade tillväxten kommer innebära fallet för en välmående jäst-kultur. Detta är exakt samma sak som håller på att hända i vår miljö.

Nä, nog om tunga resonemang, även om det är kul att diskutera och fundera över saker och ting.

Jag önskar en otroligt God Jul!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails