onsdag 9 juni 2010

KTH räknar statistik

Idag i DN kan man läsa om att KTH har tittat på vad som händer med trängseln i Stockholm om hälften av alla bilresor skulle göras med cykel istället. Givetvis kommer man fram till ganska små procentuella skillnader. Det hävdas också att det är ett gammalt argument för miljörörelsen att man ska ersätta bilresorna med cykling, vilket säkert är helt rätt.

Vi som propagerar mycket för cykling (och som inte fiskar röster i ett val) har dock trängseln bara som ett argument bland många. Att det är bättre för miljön är självklart, även för den mest inbitne bilisten. Att det skulle minska trängseln i trafiken är tveksam (vilket visas av KTH), men den stora vinsten samhället skulle göra på att ersätta kortare bilresor (under milen) är i form av hälsa och välmående. Några hälsobovar som härrör från biltrafiken är partiklar i luften, kvävedioxider, stillasittande och buller.

Bara buller är ett enormt problem, och orsakar mycket hälsoproblem, något som kostar en miljard bara i Skåne. I dessa pengar är då inte inräknat kostnaden för alla hälsoproblem som uppkommer från luftföroreningar, olyckor och underhåll av vägarna.
Så, för att inte trängseln blir nämnvärt mindre med hjälp av cykling så finns det ofantligt många fler fördelar, något som också nämns i artikeln i DN.

Cykla lugnt!

2 kommentarer:

 1. Jag tycker personligen att KTh-studien är ganska märklig. Främst för att de gärna talar om hur liten skillnaden skulle bli om resorna som är kortare än 5 km ersattes med cykel. Eller rättare sagt, skillnaden i trängsel på stadens INFARTER. Inte i själva innerstan, alltså.

  Varför?

  Jo, därför att Stockholm har ganska få infarter som i sin tur ligger ganska långt ifrån varandra. Ofta är det fråga om 5-6 km mellan de olika trafikplatserna. Någonting som de flesta som vet någonting om staden är medvetna om. Det innebär att en resa som går via någon av infarterna nästan alltid blir längre. De flesta ska ju någon annanstans än just till infarterna.

  De resor som är kortare går antingen uteslutande i innerstan eller utanför, och räknas därmed inte i underlaget. 5 km är en exceptionellt kort sträcka i ett stockholmssammanhang, eftersom staden är byggd på flera öar som förbinds av relativt få broar.

  SvaraRadera
 2. Tack för kommentaren Magnus.

  Jag håller med om vartenda ord du skriver. Det finns väldigt mycket som är märkligt med KTH-studien, eller så är den väldigt vinklad av DN. I vilket fall som helst så är minskningen av trängsel kanske inte den viktigaste faktorn när man pratar om att gå över från bil till cykel. En av faktorerna absolut men, enligt mig, långt ifrån den viktigaste. Sen är det som du säger, det är väldigt konstigt att dom över huvudtaget pratar om infarter. Infarterna till staden har mycket lite med cyklar att göra, OM man inte sätter bilen vid infarten och tar cykeln inne i stan. Jag har svårt att tro att det inte skulle göra någon skillnad inne i centrum.

  SvaraRadera

Related Posts with Thumbnails