söndag 10 januari 2010

Malmö på väg mot bättre stadsluft, eller?

Under hösten 2009 bestämde Malmö att man skulle enkelrikta Djäknegatan. Detta är en av de mer trafikerade gatorna i centrala Malmö och avgaserna har legat tunga här under flera år. Sydsvenskan skriver idag i en artikel att utsläppen av kvävedioxider har legat 10% över de tillåtna värdena, något som Malmö har fått påpekat under flera år. Två veckor efter att Djäknegatan hade gjorts enkelriktad hade värdena sjunkit till 10% under de tillåtna.

Detta är ju absolut i rätt riktning. Två andra vägsträckor som är hårt drabbade tas också upp i artikeln och även här prövas olika åtgärder. Vid den ena sträckan testas en beläggning på trottoarerna som bryter ner kväveoxiden och på den andra sker ombyggnader för att komma tillrätta med problemen.

Trots denna positiva ton finns det de som är kritiska till att Malmö kommer klara att komma under de uppsatta nivåerna. Inte undrar på det. Är man en trogen cyklist i Malmö kan man lätt förstå att det kommer att bli ett problem att nå dessa mål. Funderar man lite över hur man cyklar så kommer snart fram till att Malmö är uppbyggt helt efter biltrafiken. Man får ofta snirkla sig genom smågator och ta ganska stora omvägar för att ta sig mellan två punkter. Trots att Malmö den senaste tiden har satsat hårt på att få folk att cykla inom stan i stället för att ta bilen känns det inte som att utbyggnaden av cykelbanor sker på cyklisternas villkor, utan mer runt om lederna för bilar. Detta är en uppfattning som fler delar, bl.a. har många förslag givits i det så kallade Malmöinitiativet.

Ett bra exempel är den nya cykelbanan som byggts längs Regementsgatan, vilket är en ok tanke. Det stannar dock vid en ok tanke eftersom den tvärt slutar och inte fortsätter genom stan. I stället måste man trixa sig ner om Davidshallstorg genom att ta sig över Malmös förmodligen farligaste cykelöverfart.

Nä, hade man tänkt till lite när man planerar nya cykelbanor, eller kanske någon som faktiskt cyklar i Malmö hade gjort planeringen, hade cykelbanorna blivit lite rakare, lite mer genomtänkta och faktiskt gått mellan punkterna A och B som folk rör sig mellan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails