måndag 18 april 2011

Supercykelväg, är det en självklarhet?

Att cykla och ännu mer att cykelpendla, mellan Malmö och Lund ses av många som en stor bedrift och en utmaning som kräver bra cykel, stenhårt kondition och en vilja av stål. Stämmer egentligen detta? Jag skulle drista mig till att säga…nja.

Vilja och självdisciplin behövs definitivt när det är vinter eller när regnet öser ner klockan sju på morgonen. Motviljan att hoppa upp på sadeln försvinner dock ganska snabbt när man väl trampat iväg och man känner hur kroppen vaknar till liv och energin börjar sprudla i kroppen. En bra cykel underlättar, men är definitivt inget måste, det finns många på sträckan som har en ”vanlig” cykel med få eller inga växlar. Konditionen underlättar om man har från början, men den behövs inte. Dock vill jag varna för att konditionen kommer bli mycket bättre väldigt snabbt, d.v.s. om du inte vill komma i form och förbättra din kondition så bör du avstå att börja cykelpendla.

När det gäller cykelpendling på alla distanser, allt från någon kilometer till flera mil är det en sak som är viktigare än andra, möjligheterna att på ett smidigt och säker sätt kunna ta sig fram. Det vill säga att det måste finnas en bra infrastruktur kring cykeln. Detta är en stor utmaning i de flesta städerna i Sverige idag eftersom allt i Sverige är uppbyggt kring bilen. Inget ont mot bilen nu, men vill man i framtiden kunna möte ett ökat behov av resande samtidigt som hållbarhetsaspekten och peak oil blir mer och mer relevant, måste man nog lyfta blicken och se över ratten. Men då får vi väl bygga mer cykelbanor i städerna? Absolut!

Är det då självklart att bygga en supercykelväg mellan Malmö och Lund? Det är en högst relevant fråga som kommit upp i inputen jag fått från er läsare. Det som är intressant är att denna fråga har kommit upp bland cykelpendlarna, men aldrig när jag har kontakt med cykelplanerare och politiker.

Att räkna hem en supercykelväg ekonomiskt är ganska lätt, det är ekonomiskt rätt på alla plan man kan komma på. Att bygga den är lätt. Tekniken och idéerna om hur man ska kunna bygga en riktigt bra cykelväg finns och den ska verkligen användas i ett fall som detta. Utmaning när det gäller en supercykelväg är att motivera fler att börja cykla för att använda cykelbanorna och cykelvägarna som byggs. För att göra detta krävs det att förutsättningarna finns där, det blir lite hönan och ägget. Det krävs en bra cykelinfrastruktur för att folk ska börja cykla, men det krävs också att folk börjar cykla för att det ska vara motiverat att satsa mer på det. Idag är det inte självklart för alla att det ska byggas en supercykelväg mellan Malmö och Lund. Speciellt inte för de som inte cyklar på sträckan. Dock kommer den bli den första i sitt slag i Sverige och förhoppningsvis ett första steg till att initiera lite större satsningar på cyklingen i vårt land. Den kommer bli en symbol för en förändring i synen på vårt resande, precis som motorvägen mellan Malmö och Lund var när den byggdes. Supercykelvägar är ju inget nytt, det finns i flera länder idag och har funnit ett antal år. Sverige är alltid lite efter när det gäller nya saker. Det kan man inte minst se om man tittar på energisatsningar och jämför med t.ex. Tyskland och Holland, men även när det gäller cykelfrågan om man jämför med Storbritannien där satsningarna på cykeln formligen har exploderat. Det är till och med så att det stora landet i väst, bilarnas mecka, USA, har sprungit om oss på vissa ställen. Hur kommer detta sig? Är vi i Sverige rädda för att testa nya saker, att rucka lite på vårt trygga, invanda system och har hamnat i ett läge där vi utreder sönder vårt samhälle med utredningar, rapporter och analyser?

En sak som är klart framträdande när man pratar med cyklister på sträckan mellan Malmö och Lund är att cykelbanan som finns är ganska bra, men behöver förbättras väldigt mycket om det ska kunna kallas en supercykelväg. Tanken på en supercykelväg mellan Malmö och Lund är otroligt tilltalande för de flesta och det är ingen tvekan om att den bör byggas. Nu gäller det bara att vi cyklister fortsätter berätta vad vi tycker och trycka på så att den byggs på våra villkor och inte enligt formelböckerna på ingenjörernas skrivbord (inget ont mot ingenjörer generellt). Så, fortsätt skriva hur ni tycker den kommande supercykelvägen bör utformas. Vad är viktigt för dig och för dina medtrafikanter? Vad måste komma fram till de som planerar och genomför byggandet? Jag har fått mycket bra input hittills och jag hoppas kunna få ytterligare synpunkter. Än så länge är vi cyklister ganska överens om hur saker bör vara och antalet bakom dessa saker växer varje dag, hjälp till du med!

Cykla lugnt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails