tisdag 5 april 2011

Att cykla över Öresundsbron

Regn och rusk i Malmö idag, trots detta var det fullt med cyklister på cykelbanorna. Våren är verkligen här och folk har tagit fram cykeln för säsongen. Nu är det bara att vänta på att alla hål i asfalten som bildats under vintern ska fixas så att alla får plats. Cykelbanorna är i bra skick, vilket inte alltid gäller för små gator som cyklisterna ofta är hänvisade till. Eftersom dessa inte är cykelbanor och inte högprioriterade delar i vägnätet för bilar blir det väl så att dessa inte kommer fixas bra på ett tag, alltså får cyklisterna leva med dålig beläggning. Lagas gatorna görs det ofta mer eller mindre provisoriskt och slutresultatet blir för en cyklist ungefär som det var innan gatan lappades ihop.

Idag läste jag på den danska delen av Ecoprofile om tankarna kring att man borde kunna cykla över Öresundsbron. Jag har skrivit om detta tidigare på bloggen och jag känner att det var skönt att det även finns danskar som tycker man borde kunna cykla över till grannlandet. Det var kanske inte någon större överraskning dock eftersom danskarna är mer aktiva cyklister än vi i Sverige. Enligt Ecoprofile var 70% av Köpenhamnsborna för att det skulle finnas möjlighet att cykla över Öresundsbron. Dock blev detta nedröstat eftersom det ansågs för farligt p.g.a. av bl.a. vindförhållanden och att man skulle cykla genom en längre tunnel. Dessa argument är lika befängda som de som säger att cykling är farligt. Dessutom ger Ecoprofile bra exempel där man faktiskt gör just detta; cyklar över långa broar och genom tunnlar. Det är Golden Gate Bridge, som är ganska lång och ganska hög, det är Maas-tunnel i Holland som är 1,5km lång och det är Humber Bridge i England. På Humber bridge fick man utvidga vägen så att en cykelbana fick plats efter påtryckningar från befolkningen och detta gjordes EFTER att vägen var anlagd.

SÅ, jag ser inget hinder att nu utöka Öresundsbron och göra en cykelbana hela vägen till grannarna i Köpenhamn. Om inget annat hade kanske cykelkulturen i Köpenhamn smittat av sig lite snabbare till Malmö och Sverige.

Cykla lugnt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails