måndag 17 oktober 2011

Cykelutvecklingsprogram för Skåne

Det rör sig verkligen fort nu inom cykelvärlden. En stackars bloggare hinner ju knappt med nu för tiden. Jag skulle nästan kunna säga att det var bättre förr, men det kommer jag verkligen inte att göra. Det är ju precis detta jag vill, att det börjar diskuteras cykling och att frågorna jag brukar ta upp här på bloggen börjar komma upp på agendan. Det formligen bubblar kring cykelfrågorna överallt, i media, inom politiken och bland resterande befolkning. Cyklingen ligger alltid nära till hands till diskussion. Det verkar faktiskt som om alla verkligen börjar inse vilket otroligt transportmedel cykeln är.

I Skåne kommer man ta ett ordentligt steg framåt om man ska tro ambitionerna. Region Skåne har gått ut med ett pressmeddelande om att man nu ska göra en cykelutvecklingsplan som ska vara klar 2013. Man kan bara hoppas att detta blir en bra och visionär plan där man verkligen har funderat igenom cykelns ställning i transportsamhället.

I pressmeddelandet står det:

Cykeln har en stor potential som transportmedel i Skåne tack vare korta avstånd mellan städer och tätorter, gynnsamt klimat och topografi samt en samhällsplanering som främjar cykling. Idag drivs flera utvecklingsprojekt som handlar om cykelns möjligheter. Projekten behöver dock förvaltas och framför allt samlas upp inom ett gemensamt ramverk. Utvecklingsdirektören får därför i uppdrag av regionala tillväxtnämnden att ta fram ett cykelutvecklingsprogram som ska tydliggöra satsningarna på cykelinfrastruktur och på sikt öka cyklingen i Skåne. Programmet ska vara klart 2013.


Cykla lugnt!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails